ด่วน ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค อนาคตใหม่

ยุบอนาคตใหม่ !! วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยคดี กกต. ร้องศาลรัฐธรรมนูญจากกรณีธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปล่อยเงินกู้ให้พรรคอนาคตใหม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าการกระทำของพรรคอนาคตใหม่นั้นเป็นการบริจาคทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเป็นจำนวนมาก ขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 66 และคณะกรรมการบริหารพรรคควรจะรู้ว่าเจ้าหน้าจะมีความได้เปรียบทางการเมือง กลายเป็นธุรกิจทางการเมือง ขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 72

ยุบอนาคตใหม่

โดยศาลสั่งให้ ยุบพรรคอนาคตใหม่ พร้อมกันนี้ยังสั่งตัดสิทธิ์ทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่รวม 16 คน เป็นเวลา 10 ปี ได้แก่
1. ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค
2. ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
3. กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
4. รณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค
5. ชำนาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
6. พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
7. พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
8. ไกลก้อง ไวทยการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
9. นิรามาน สุไลมาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ
10. เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
11. สุรชัย ศรีสารคาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ
12. เจนวิทย์ ไกรสินธุ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
13. จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
14. นิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค
15. ชัน ภักดีศรี กรรมการบริหารพรรค
16. สุนทร บุญยอด กรรมการบริหารพรรค

ที่มา https://web.facebook.com/FWPthailand/photos/a.1657824830959771/2792052557536987/?type=3&theater

สมัครสมาชิก

Leave a Comment